15 Ekim 2010 Cuma

ÖNSÖZSachs'ın hastalığını okuduğumda 2001'in ortalarıydı. Orada okuduklarımla kimi koşutluklar kurarak, kendi deneyimlerimi yazmaya ve "popüler medikal" sitesinde yazmaya bağladığımda da yıl 2001'di.

O zamandan bu yana çok zaman geçti.

Aktif hekimliği bıraktım. Sağlık hakkı ve hasta hakları üzerinde daha aktif biçimde çalışmaya başladım. Dahası ülkeyi dolaşarak daha çok gözlem biriktirmeye ve daha çok sağlıkçı ve sağlık hizmetinden yararlanan insana deneyimlerimden çıkardığım bilgileri aktarmaya dahası onları "örgütlemeye" çalıştım.

Ama "Sachs'In hastalığı" kitabını bitirememiştim. Dolayısıyla yazacaklarım da bitmemişti.

Aradan yaklaşık 7 yıl geçtikten sonra ülkenin ve içinde olduğumuz sağlık ortamının şu anda olduğu durum ve tabi benim bu süreçte yeni biriktirdiklerimi ekleyerek hem kitabı hem de yazdıklarımı yeniden gözden geçirme, dahası bunun tamamlayıp sizlere sunma konusu daha yakıcı hale gelmeye başladı.

Özellikle "Dr. Bruno Sachs'ın kitabı"nda anlattığına benzer bir modelin, yani "aile hekimliği"nin en azından "pilot" biçimde uygulamaya konulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna dair bilgilere bir çok kaynaktan ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde bu modele en azından ülkemiz ve koşullarımız açısından yapılan eleştirileri de öğrenebilirsiniz. Dahası benim ileride anlattıklarımla ilgili olarak bazı çelişkiler de düşebilirsiniz. Ama tüm bunları sizler için bir tür olan biteni sorgulama ve yapılanların "doğru olup olmadığını" düşünmeniz için bir "fırsat" olarak kabul ediyorum.

Martin Winkler'in kitabının "giriş" bölümünde yazdığı, Dr. Brunuo Sachs'ın muayeneahne tabelasına ilişkin yazdıklarını şöyle de düşünebilirsiniz: "Doktor Bruno Sachs / Aile Hekimliği Uzmanı".

Ama muhtemelen size hizmet veren kendini böyle adlandırsa da aslında böyle bir "uzmanlığa" sahip değildir. O ya "kurs görmüş" bir "pratisyen hekim" yani tıp fakültesini bitirdikten sonra herhangi bir uzmanlık eğitimi almamış bir "hekim"dir, ya da çok seyrek olarak gerçekten "aile hekimliği uzmanlık" eğitimi almış bir hekimdir. Hatta bu alandan başka bir alanda "uzmanlık eğitimi" alan birisi de olabilir. Bunları orada anlatılanların kafanızı karıştırmaması için yazıyorum.

İzin verirseniz küçük bir "koşutluğu" yaşamanızı da engellemek istiyorum. Orada tanımlanan muayenehane sizin için, yıllardan beri her zaman gittiğiniz, aslında bir yerde kendi "eviniz ya da ocağınız" saydığınız, kim bilir belki de bazılarınızın, inşaat ve açılış dönemlerini bile hatırladığınız "mahallenizin sağlık ocağı" olabilir. O günlerden bugünlere gelmek sizin için de tıpkı bende olduğu gibi "acıtıcı" olsa da konunun o tarafını en azından bu kitap bitene kadar unutun. Çünkü burada söylemeye çalıştıklarımız, aslında orası "sizin sağlık ocağınız"ken bile çoğu zaman görmediğiniz yaşamadığınız şeylere dairdir. Ama şu kadarını da söyleyelim, adı değiştikten sonra yani şu andan sonra da yaşama olasılığınız hemen hiç olmayan şeylerdir.

"O zaman bunun bana yararı olacak" demeyin. Dr. Bruno ve ben burada hepimizin "hakkı" olan ve hepimizin "yaşamanız" gereken şeylerden söz edeceğiz. Bunlara benzer şeyler yaşamadığınızda en azından neleri talep edeceğinizi bilesiniz diye...

Bu nedenle yeniden yazarken kitabı ve her bölüme dair yazdıklarımı yeniden okuyarak gözden geçirdim ve değişenleri, yeni sözlerin söylenmesi gereken noktaları yeniden yazmaya soyundum.

İşte bu kitap bu ikinci okumanın sonucunda yazılanlardan oluşuyor.

Yaşam her gün yeni şeyler "öğretiyor".

Yeni öğrendiklerimiz de hergün yeni bir "yaşam" sunuyor.

Sizlere de bu okuduklarınızdan sonra, şimdiye kadar olandan farklı bir "yaşam" diliyorum.

En azından sağlık alanındaki yaşamınız için...

Burada söylenmeyenler için başka kaynakları kullanabilirsiniz.

Benim onlara dair söylediklerimi ise diğer yazılarıma ulaşarak öğrenebilirsiniz.